Aj keď slovenské ženy v mnohom nasledujú európske či svetové trendy, v užívaní hormonálnej antikoncepcie za západným svetom veľmi zaostávajú. Pre porovnanie napríklad v Rakúsku užíva HAK až 25% žien (údaje z roku 2013), Čechách 28% (údaje za rok 2014), v Holandsku a Luxembursku je to dokonca až 49% žien (údaje z roku 2013). Na Slovensku je to len niečo vyše 11% fertilnej ženskej populácie, pričom trend je stále viac a viac klesajúci. Užívanie HAK patrí v krajinách západnej Európy k normálnemu životnému štýlu. V Nemecku sa považuje za normálne, že každá zodpovedná matka privedie dospievajúcu dcéru ku gynekológovi, ktorý jej vyberie vhodnú hormonálnu antikoncepciu. Aj vo výrazne religióznej krajine akou je Portugalsko, kde je zakázaná interrupcia (len pri zdravotných komplikáciách), užíva HAK až 33% žien.

Nízke čísla užívania HAK nepriamo súvisia aj s údajmi o potratoch – umelé prerušenie tehotenstva podstúpi za rok viac ako 10 000 Sloveniek. Je načase sa zamyslieť na tým, prečo viac a viac našich žien odmieta pohodlné a bezpečné plánovanie rodičovstva a vrhá sa do rizikových prerušení tehotenstva.

Slovenky zabúdajú na pravidelné prehliadky

Užívanie HAK je podmienené aj pravidelnými kontrolami u lekára. Každá užívateľka HAK chodí ku svojmu gynekológovi v pravidelných intervaloch kvôli predpisu a zdravotnej prehliadke, čiže je zároveň lekárom sledovaná, vyšetrovaná, jednoducho pod lekárskym dohľadom. To znamená, že gynekológ vie v prípade výskytu zdravotných komplikácii (napríklad onkologické ochorenia zasiahnuť už v prvých štádiách ochorenia. Na druhej strane pribúdajú na Slovensku ženy, ktoré zabúdajú na svoju preventívnu ročnú prehliadku u gynekológa, pričom je raz ročne každej žene nad 18 rokov plne hradená poisťovňou! Žena, ktorá užíva HAK zabudnúť nemôže 🙂

Sú Slovenky „menej zdravé“, alebo sú ženy v zahraničí chorľavejšie?

Je zrejmé, že predpísanie antikoncepcie gynekológom je proces, ktorý má svoje náležitosti. Jednou z nich je aj zdravotné hľadisko ženy, kedy jej hormonálna antikoncepcia nemôže byť predpísaná. Keďže HAK užíva len 11% Sloveniek, znamená to, že slovenským ženám v jej užívaní bráni ich zdravotný stav? Sme teda choré, či „menej zdravé“? Určite nie. Veď Slovenky sú odjakživa zdravé ako buk 🙂

Otázku by sme mohli položiť aj inak. Ak by HAK bola zdraviu škodlivá, ostatné západné národy by museli už pomaly vymierať, keď tam vyše 50% žien v reprodukčnom veku užíva HAK. Ale ani toto nie je pravda. Tak kde teda je? Prečo Slovenky neužívajú HAK v takej miere ako v zahraničí?

Strach

Bojíme sa a máme strach z rôznych vecí. Ale z čoho vzniká strach? Väčšinou z nevedomosti. Keď niečo nepoznáme, prirodzene sa toho obávame. Preto vám navrhujeme, aby ste si prečítali naše články, spoznali svoje telo a ako funguje a pôsobí hormonálna antikoncepcia, a aké ďalšie výhody z jej užívania plynú. Ak vám niečo nebude jasné, opýtajte sa svojho gynekológa, alebo nášho odborníka v on-line poradni. Prestaňte sa báť, chráňte sa s HAK a žite svoj život naplno!