1.

Čo môže oslabiť účinok tabletkovej hormonálnej antikoncepcie?

 
 

2.

Čo patrí medzi depotné systémy HAK?

 
 

3.

Lekáreň je povinná dať vám ku každému baleniu HAK pribalenú písomnú informáciu pre používateľky (príbalový leták) v slovenskom jazyku so všetkými potrebnými informáciami.

 
 

4.

Hormonálnu antikoncepciu treba pravidelne meniť a v jej užívaní robiť prestávky

 
 

5.

Hormonálna antikoncepcia chráni pred vznikom rakoviny sliznice maternice a vaječníkov tým, že počas užívania HAK je hladina estrogénov a gestagénov vyrovnaná, čím zabraňuje vzniku malígneho nádoru.

 
 

6.

Núdzová antikoncepcia účinkuje tak, že spôsobí žene minipotrat

 
 

7.

Fungovanie hormonálnej antikoncepcie HAK v tele ženy navodí taký stav, že telo “si myslí”, že je tehotné a preto k dozretiu a k ovulácii vajíčka nedôjde

 
 

8.

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia zabráni mimomaternicovému tehotenstvu