Maternica. Úžasný ženský orgán, vďaka ktorému sú alebo budú, mnohé z vás, matkami. Mnohí ste sa už určite stretli s pojmom karcinómu alebo rakoviny krčka maternice. Aby sme si to vedeli predstaviť, krčok maternice je najbližší bod maternice k pošve ženy. V priemere častejší ako karcinóm krčka maternice sa však objavuje karcinóm tela maternice.

Čo je to karcinóm endometria?

Stavba sliznice maternice je úplne iná ako stavba pošvy. Kvôli tomu sú zhubné nádory v oblasti maternice a krčka maternice úplne rozdielne a preto sa oba nádory musia posudzovať oddelene. Zhubný nádor, ktorý pochádza z tela maternice, sa nazýva karcinóm tela maternice alebo aj karcinóm endometria, lebo táto rakovina vzniká zvrhnutím sa sliznice maternice, takzvaného endometria. Na rozdiel od karcinómu krčka maternice sa karcinóm tela maternice objavuje väčšinou u pacientok v staršom veku, v období klimaktéria. Najčastejšie postihuje ženy medzi 55 a 60 rokom života. Len približne 1% všetkých pacientok sa nachádza pred menopauzou a len cca 5 % je mladších než 40 rokov.

Rizikové faktory

Rizikové faktory sú podmienky, ktoré ak spĺňate, máte väčšie riziko ochorieť na karcinóm endometria. Medzi tie najdôležitejšie patria:

  • nadmerná telesná hmotnosť (obezita)
  • vysoký krvný tlak (hypertenzia)
  • cukrovka (diabetes)
  • neplodnosť (infertilita)

Príznaky

Najčastejším symptómom karcinómu tela maternice je vaginálne krvácanie. Najmä vtedy, keď sa pacientka nachádza v klimaktériu. Niekedy bývajú prvým príznakom bolesti v panve. Okrem toho väčšinou neexistujú žiadne ťažkosti.

Až keď tumor už ďaleko pokročil, vrastá do močového mechúra alebo až do panvovej steny, môže sa vyskytovať krvácanie pri močení, infekcie močových ciest alebo aj stáza obličiek (hromadenie moču v obličkách, narušenie jeho odtoku z obličiek), bolesti v chrbte.

Čo nám pomáha riziko znížiť?

V odbornom časopise The Lancet Oncology sú uvedené výsledky prieskumu, ktoré dokazujú, že hormonálne antikoncepčné tabletky znižujú riziko vzniku karcinómu endometria. Prieskumu sa zúčastnilo až 27 tisíc žien s týmto ochorením a 115 tisíc žien ako kontrolná skupina, takže jeho výsledky sú naozaj relevantné.

Relatívne riziko vzniku karcinómu endometria bolo signifikantne nižšie v skupine užívateliek hormonálnej kombinovanej antikoncepcie oproti ženám, ktoré HAK nikdy neužívali. Dĺžka užívania mala tiež vplyv na vznik ochorenia. Ženy, ktoré brali kombinovanú HAK 10-15 rokov mali relatívne riziko vzniku nižšie, ako tie, ktoré HAK užívali kratšie.

Záver

Je evidentné, že užívanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie zaisťuje dlhodobú ochranu pred karcinómom endometria. Zverejnené údaje potvrdzujú, že v posledných 50 rokoch vo vyspelých krajinách kombinovaná HAK zabránila vzniku 400 tisíc karcinómov, z toho polovici v posledných 10-tich rokoch.

Zdroj: Endometrial cancer and oral contraceptives: an individual participant meta-analysis of 27?276 women with endometrial cancer from 36 epidemiological studies, Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer, http://primar.sme.sk/c/4116865/rakovina-maternice-karcinom-endometria-karcinom-tela-maternice.html