Rôzne druhy hormonálnej antikoncepcie

K dispozícii máme viacero druhov hormonálnej antikoncepcie vo forme tabletiek, vaginálnych krúžkov, alebo náplastí prispôsobených pre rozličné potreby ženského tela. S výberom tej najvhodnejšej vám najlepšie poradí váš gynekológ. Spravme si však aspoň základný prehľad toho, z čoho môžete vyberať.

Kombinovaná alebo jednozložková?

Podstatou hormonálnej antikoncepcie je podávanie ženských hormónov estrogénu a gestagénu. Tieto hormóny sú zodpovedné za rozvoj a udržiavanie pekných ženských čŕt.Podľa toho, ktoré z nich antikoncepcia obsahuje, poznáme buď jej kombinovanú alebo jednozložkovú formu. Kombinované tablety majú v sebe oba hormóny, estrogén aj gestagén. Súčasťou jednozložkovej antikoncepcie je len jeden typ hormónov a to gestagén, preto je známa aj pod názvom gestagénová antikoncepcia či minipilulky.

Hormonálnu antikoncepciu ďalej rozdeľujeme podľa dávky hormónu estrogénu(EE) na:

Monofázová HAK

  • Ultra nízkohormonálnu, s obsahom EE 15 mcg
  • Veľmi nízkohormonálnu, s obsahom EE 20 mcg
  • Nízkohormonálnu, s obsahom EE 30 mcg – 35 mcg

Viacfázová HAK:

  • S kolísavým množstvom hormónov

Rozdiel je v gestagéne

Estrogén nachádzajúci sa v hormonálnej antikoncepcii je vo väčšine tabliet veľmi podobný (konkrétne ide o etinylestradiol EE, prirodzený estrogén alebo estradiolvalerát). Antikoncepčné tabletky sa od seba odlišujú práve rôznym typom a množstom gestagénu, zvaného aj hormón žltého telieska.

Prospešný gestagén

Gestagény ovplyvňujú nielen antikoncepčný účinok a pravidelnosť cyklu, ale pomáhajú aj pri úprave ďalších biologických procesov v tele ženy. Menštruačné bolesti, zmeny nálad, mastná pokožka, nepravidelný cyklus či napätie v prsníkoch totiž nie sú a nemajú byť bežnou súčasťou života ženy.