Ženy sa odpradávna snažili prísť na to, ako si užívať sex bez počatia potomstva. Rôzne mechanické spôsoby zabránenia otehotneniu majú za sebou dlhú históriu. Od používania zvieracích koží, korytnačích pancierov až po plátenné kondómy z 18. storočia. Absolútny prevrat v antikoncepcii bolo izolovanie a umelá produkcia ženských pohlavných hormónov. Tento objav položil základy pre hormonálnu antikoncepciu – HAK. Hormonálna antikoncepcia dnes patrí medzi najmodernejšie a najspoľahlivejšie metódy antikoncepcie.

Hormonálna antikoncepcia kráča s dobou a neustále sa vyvíja

Antikoncepčná tabletka oslavuje výročie. Presne pred šesťdesiatimi rokmi schválil Americký štátny úrad pre potraviny a lieky používanie prvého hormonálneho antikoncepčného preparátu. Išlo o kombináciu syntetického gestagénu a estrogénu.

O niekoľko rokov neskôr obmedzili obsah estrogénov v jednej pilulke a ten postupne klesal na dnešných 15 mikrogramov.

Hormonálna antikoncepcia patrí v súčasnosti k najrozšírenejším antikoncepčným metódam. Od čias jej zavedenia na trh prichádzajú stále kvalitnejšie nízkodávkové prípravky, ktoré nemajú takmer žiadne vedľajšie účinky, keďže ich výskyt priamo súvisí s obsahom hormónov v tabletke. Vývoj sa preto uberal k postupnému znižovaniu dávok hormónov, ako aj k nahrádzaniu hormónov (gestagénov) stále novšími. V lekárňach je k dispozícii množstvo prípravkov hormonálnej antikoncepcie, ktoré sa líšia jednotlivými druhmi hormónov, výškou dávok či spôsobom aplikácie. Aj v tomto smere prešla hormonálna antikoncepcia veľkým vývojom. Aj keď sú tabletky stále najpopulárnejšie, mnohým ženám vyhovujú náplasti či hormonálne telieska.

Zopakujme si

Hormonálne antikoncepčné tabletky sú jednou z najčastejších antikoncepčných metód. Po prehltnutí tabletky sa do tela dostávajú hormóny, ktoré vyvolajú stav podobný tehotenstvu, a teda nedochádza k ovulácii. Vajíčko sa z vaječníka neuvoľní a spermie nemajú čo oplodniť. Sliznica maternice normálne vyzrieva a po prerušení užívania tabletiek sa odlučuje v podobe menštruačného krvácania. Krvácanie býva o niečo slabšie, zvyčajne trvá kratšiu dobu a niekedy vymizne úplne. O výbere vhodného preparátu rozhoduje gynekológ spolu so ženou, samozrejme po jej dôkladnom vyšetrení. Do procesu rozhodovania vstupujú aj ďalšie faktory ako vek, zdravotný stav, rodinná anamnéza ženy a pod.

Hormonálna antikoncepcia na Slovensku

Hormonálna antikoncepcia sa u nás sprístupnila až po Nežnej revolúcii v roku 1989. Trvalo dva roky, kým si ľudia v postkomunistickej krajine všimli, že sa proti neželanej tehotnosti dá chrániť aj inak ako interrupciou.

Pravda, mnohé antikoncepčné tabletky v minulosti mali aj vedľajšie účinky, čo nebolo vždy žiaduce, ale súčasné moderné preparáty už majú viac výhod ako vedľajších účinkov. Napriek tomu užívanie HAK na Slovensku stále klesá. Mnohé preparáty sa na Slovensko už ani nedovážajú, pre nízky dopyt. Stále však Slovenky majú prístup k modernej hormonálnej antikoncepcii a nemusia za ňou ani cestovať, ani vymýšľať iné spôsoby ako predísť otehotneniu. Buďme za to vďačné.

Aká je budúcnosť HAK?

Vývoj HAK ide stále dopredu. Postupné poznanie, že estrogén-gestagénna kombinácia má nielen zdravotné riziká, ale najmä zdravotné výhody, bolo kľúčové pri vývoji moderných preparátov. S klesajúcou dávkou estrogénov pritom väčšina rizík klesá a väčšina výhod zostáva zachovaná. Dnes vedecká verejnosť vie, že ochraňujúce účinky antikoncepcie ďaleko prevyšujú jej prípadné riziká.

Zdroj: internet