Užívanie hormonálnej antikoncepcie je v posledných desaťročiach plne na slobodnej vôli žien, ktoré sa môžu rozhodnúť, či budú mať svoje ženské zdravie vo svojich rukách. Ako hovorí profesor Borovský, najväčší odborník na gynekológiu na Slovensku: „Bez hormonálnej antikoncepcie by neexistovala emancipovaná žena, ktorá sa z kuchyne a od detí dostala do normálneho života, čo je pre spoločnosť pozitívne.“

Dôležitá úloha estrogénu v HAK

Prečo by ste si nemali vybrať čisto gestegénovú hormonálnu antikoncepciu? Pretože aj estrogén má v celom procese dôležitú úlohu. Akú? Estrogénová zložka zabraňuje hypoestrogénnym účinkom, čiže stena pošvy sa nestenčuje a je dobre prekrvená, ďalej zamedzuje suchosti pošvy a má priaznivý vplyv na kostnú hmotu. Ďalej prispieva k zamedzeniu ovulácie, vyrovnáva účinky gestagénu na endometrium a zlepšuje menštruačné krvácanie. Týmto by sme mali zodpovedanú otázku ohľadom estrogénu, ktorý je pre ženské telo kľúčový. Vyberte si kombinovanú HAK.

Výber estrogénu v HAK

Medicína napreduje míľovými krokmi a to aj v oblasti HAK. Čo donedávna nebolo možné, už teraz je a ženy majú opäť väčšiu slobodu v tom, ako sa budú starať o svoje ženské zdravie. Ženy sa so svojím gynekológom môžu dohodnúť na výbere nielen gestagénovej zložky, ale po novom už aj tej estrogénovej. Kým doteraz bola estrogénová zložka len vo forme samotného estradiolu alebo jeho derivátov, teraz si ženy môžu zvoliť aj menej známy, ale bezpečnejší estetrol.

Estetrol

E4 – ESTETROL – je to síce najmenej známy estrogén, ale poznáme ho už dlhšie (objavený v roku 1965). Je produkovaný fetálnou pečeňou, prechádza placentou a nachádza sa vo fetálnej a materskej plazme, ale aj v materskom moči od 9. týždňa tehotenstva. Má veľmi dlhý polčas rozpadu, takže účinok je dostatočne dlhý a preto je možné ho ľahko využiť v liečivách ako napríklad v HAK, kde zabezpečuje spoľahlivosť. Zvláštnosťou je, že sa nekonvertuje na estriol alebo estradiol, teda nevznikajú metabolity, ktoré môžu mať potencionálne škodlivé účinky, takže jeho bezpečnostný profil je priaznivý. Vylučuje sa prevažne močom, čo je tiež výnimočná vlastnosť, lebo nepodlieha metabolizmu v pečeni, čiže ju nezaťažuje a v tomto je rozdielny oproti ostatným estrogénom. Nedochádza k interakcii s inými liečivami.  

Estetrol, jeho účinky a benefity

Estetrol charakterizujeme ako NEST= Natívny Estrogén so Selektívnym pôsobením v Tkanivách. Pôsobí odlišne v závislosti od tkaniva. Na jednej strane má estrogénovú aktivitu, ktorú pre HAK potrebujeme, ale výskyt nežiaducich účinkov bude nižší. Jednoducho povedané, estetrol inak pôsobí na tkanivo v prsníku či pečeni, inak na kostné tkanivo a inak na tkanivá v maternici či pošve. Rozdiel je teda v mechanizme účinku. Odbornejšie by sme mohli povedať, že iné estrogény pôsobia na membránový a jadrový estrogénový receptor, zatiaľ čo estetrol účinkuje na jadrový receptor a súčasne membránový blokuje. Preto pôsobí odlišne v rôznych tkanivách podľa toho, aké receptory sa v nich nachádzajú. Tým, že je takto selektívny očakávame, že bude mať požadovanú estrogénovú aktivitu, ale menšie riziko nežiaducich účinkov. Selektívnym pôsobením dosiahneme, že má malý vplyv na pečeň, prsník a pod., zároveň neovplyvňuje metabolizmus tukov a cukrov. Je metabolicky neutrálny a v súčasnosti sa vyrába z rastlinného zdroja.

Výhody Estetrolu:

  1. „Pečeň“ neutrálny = Nemetabolizuje v pečeni, tým pádom ju nezaťažuje
  2. Minimálny vplyv na hemostázu a riziko VTE
  3. Minimálna interakcia s inými liekmi
  4. Metabolicky neutrálny
  5. Minimálny vplyv na hladiny triglyceridov
  6. Žiadny efekt na glukózovú toleranciu a inzulínovú senzitivitu
  7. Priaznivý farmakokinetický profil
  8. >95% vylučovanie močom a bez vylučovania žlčou, nižšie riziko tvorby žlčových kameňov
  9. Výborná kontrola menštruačného cyklu
  10. Unikátny mechanizmus účinku
  11. Selektívny účinok na jadrový ER – pôsobí prospešne na tkanivo pošvy, endometria a kostí
  12. Slabý účinok na tkanivo prsníka

Revolúcia v HAK?

Až čas ukáže, či najnovší objav estetrolu ako súčasti HAK dokáže znížiť neopodstatnený strach z HAK, najmä na Slovensku. Estetrol je prísľubom k zvýšeniu ochrany žien pred nechceným otehotnením s minimálnym zásahom do fungovania zvyšných tkanív (vďaka NEST). Výber HAK však aj naďalej ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj po zdravotnej stránke a vie posúdiť, ktorý preparát je pre ňu najvhodnejší.