Na Slovensku v spoločnosti vládne negatívny postoj k hormonálnej antikoncepcii. Dokonca aj v pomerne vzdelaných kruhoch. Nehovoríme, že HAK je pre každú ženu, ale vzhľadom na to, že je to najspoľahlivejšia antikoncepčná metóda, užíva ju na Slovensku len tretina žien v porovnaní s Francúzskom či krajinami Škandinávie, čo je povážlivé. Kde konkrétne je problém presne určiť nevieme, ale jedným z faktorov je názor, že hormóny sú zlé. Bodka.

Keďže auto si dáme opraviť do autoservisu, o financiách sa radíme s odborníkmi v banke, tak sa opýtajme našich uznávaných odborníkov, aký názor na hormonálnu antikoncepciu majú oni. Lekári, gynekológovia. A keď už neuveríte im, tak potom…  


doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

… „Takže ak u ženy pomocou hormónov navodíme tehotenský stav (užívaním HAK), zabránime tým dozrievaniu vajíčka, jeho uvoľneniu a k oplodneniu nemôže dôjsť. Okrem toho je tehotenský hormonálny stav pre ženu veľmi priaznivý – hladiny hormónov sú vyrovnané (pohlavné hormóny sú počas tehotnosti produkované v placente). Tento stav je pre ženu dokonca „prirodzenejší“ než opakovaný hormonálny nepokoj – cyklické výkyvy a menštruácia. Je dokázané, že užívateľky hormonálnej antikoncepcie majú až o 50 % nižší výskyt rakoviny maternice a vaječníkov. Na prsník nebol dokázaný pozitívny efekt – prsník jednoznačne chráni kojenie. Antikoncepcia znižuje riziká aj iných ochorení, hlavne endometriózy, vaječníkových cýst, metabolického syndrómu a podobne.“ … Celý článok s vysvetlením, prečo HAK nespôsobuje neplodnosť alebo či zabíja nenarodené deti  nájdete na webe, v ktorom doktor Záhumenský dodáva: „Z biologického hľadiska by žena nemala vôbec menštruovať, pretože pre ženu v plodnom veku je prirodzeným biologickým stavom tehotnosť, pôrod a kojenie.“

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

… „Dnešné ženy majú úplne iný hormonálny profil ako ich prastaré matky, ktoré boli prakticky stále tehotné alebo dojčili a ich životný rytmus spočíval najmä v starostlivosti o deti. V porovnaní s minulosťou dnešné ženy oveľa viac – ba až neprirodzene veľa ovulujú a menštruujú. To nám prinieslo nárast výskytu cýst aj onkologických ochorení.“ … „Keď spomíname hrozbu upchávania ciev – tromboflembitídu, jej riziko je v tehotnosti asi šesťkrát vyššie. To je oveľa viac, ako keď žena užíva antikoncepciu. Napríklad pre ženu, ktorá má na toto ochorenie predispozíciu, je antikoncepcia prínosom, keďže zabraňuje neželanému tehotenstvu.“ … Celý článok o tom, čo môže spôsobiť dlhodobé užívanie HAK alebo aký je rozdiel medzi antikoncepciou teraz a spred 20-tich rokov nájdete na webe, v ktorom pán profesor Borovský dodáva:  „Zároveň, keď žena má nejaké problémy alebo ide k lekárovi, musí mu povedať, že berie antikoncepciu, nie je to hanba, ale na to musí byť vytvorená aj atmosféra v spoločnosti.“

MUDr. Denisa Lacková-Krivušová

… „Príkladom mylnej predstavy o HAK je aj nepravdivá, resp. zavádzajúca informácia o užívaní HAK a o jej súvislosti s rakovinou prsníka, rovnako nepravdivé sú aj informácie o zaťažovaní pečene.“… „Hormóny obsiahnuté v hormonálnej antikoncepcii sú svojím hormonálnym profilom veľmi podobné našim prirodzeným hormónom, ktoré produkujú vaječníky, teda nezaťažujúce organizmus ženy a, samozrejme, ani pečeň!“… Celý článok vyvracia rôzny mýty o antikoncepcii nájdete na webe, v ktorom doktorka Lacková-Krivušová dodáva: „Okrem primárneho účinku voči neželanej tehotnosti moderná antikoncepcia má množstvo ďalších výhod: krátka a nebolestivá menštruácia, ochrana pred vážnejšími ochoreniami (rakovina krčka maternice) ako aj zlepšenie stavu pleti a vlasov.“