Typy HAK

Hormonálnu antikoncepciu delíme podľa obsahu hormónov na kombinovanú (obsahuje estrogén a gestagén), gestagénnu (obsahuje len gestagén) a núdzovú čiže postkointálnu, ktorá tiež obsahuje len gestagén. Hormonálnu antikoncepciu nájdeme v rôznych formách a žena si môže vybrať tú, ktorá vyhovuje práve jej – tabletky, náplaste, vaginálny krúžok, podkožné implantáty, vnútromaternicové telieska a pod.

Riziká HAK

Existuje skupina žien, ktorá hormonálnu antikoncepciu užívať nemôže. Hovoríme najmä o tromboembolizme (náchylnosť na upchávanie ciev), vtedy sa užívanie HAK žene neodporúča.  Náchylnosť na toto ochorenie sa zisťuje pri rozhovore s lekárom pred predpísaním antikoncepcie, niektoré ženy musia prejsť aj vyšetrením u hematológa. Každú ženu posudzujeme  v tomto smere individuálne, ale sú situácie, kedy je žena ohrozená tromboembóliou oveľa viac ako pri užívaní HAK. Sú to prirodzená stavy ako gravidita či v čase šestonedelia, vtedy sú hormonálne zmeny v tele ženy oveľa výraznejšie. Riziko tromboembólie je najvyššie v prvom roku užívania HAK a vždy počas prvých 3 cykloch po opätovnom začatí užívania.

Ako riziká minimalizovať?

  • Užívať HAK až na základe predpisu lekára po vyšetrení a odobraní anamnézy.
  • Nefajčiť počas užívania HAK.
  • Pred predpokladanou dlhou cestou lietadlom prípadne autobusom 4 a viac hodín to konzultovať s gynekológom.
  • Neprerušovať bezdôvodne užívanie HAK.

Núdzová antikoncepcia

Núdzová antikoncepcia sa užíva po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní inej antikoncepčnej metódy, čiže v núdzovej situácii. Núdzová antikoncepcia v žiadnom prípade nenahrádza klasickú HAK.