Napríklad pri kondómoch je to skúsenosť partnera, pri hormonálnej antikoncepcii je to zase pravidelnosť v jej užívaní. Verím, že vám informácie vnesú trochu svetla do tejto problematiky.

V prvom rade poznáme antikoncepciu pre ženy a mužov. Ďalej by sme antikoncepčné metódy mohli rozdeliť na prirodzené, bariérové, hormonálne, chemické či mechanické. Do zoznamu tiež pre úplnosť zaradíme aj mužskú a ženskú sterilizáciu, či nechránený pohlavný styk aj keď vieme, že ich nemôžeme nazývať antikoncepčnými metódami.

Spoľahlivosť antikoncepčných metód sa hodnotí takzvaných Pearlovým indexom. Je to číslo, ktoré vyjadruje počet tehotenstiev v priebehu jedného roka u 100 žien, ktoré používali rovnakú konkrétnu antikoncepčnú metódu. Čiže ak je pre konkrétnu antikoncepčnú metódu uvedené číslo 25, znamená to, že zo 100 žien otehotnie za 1 rok 25 žien pri používaní danej antikoncepčnej metódy. A ako neskôr zistíte je to veľmi vysoké číslo, čiže takáto metóda, s číslom 25 je veľmi nespoľahlivá.

  1. Nechránený pohlavný styk má logicky najvyšší Pearlový index a to až 85. Ak sa teda naozaj chcete pred neželaným otehotnením chrániť, túto „metódu“ neodporúčame.
  2. Takzvané prirodzené metódy antikoncepcie medzi ktoré zaraďujeme prerušovanú súlož, počítanie plodných a neplodných dní, meranie bazálnej teploty či meranie hustoty hlienu v krčku maternice majú podobný Pearlový index 23-24. To je veľmi vysoké číslo. Až štvrtinové zlyhanie tejto metódy ju zaraďuje na predposledné miesto v spoľahlivosti antikoncepčného účinku. Spoľahlivosť prerušovanej súlože je silne závislá od skúseností a zohratosti mileneckého páru a žena sa musí spoliehať len na partnera, jej možnosť ovplyvnenia výsledku je prakticky nulová. Spoľahlivosť ostatných prirodzených metód zase závisí od dokonalého poznania fungovania ženského tela a jeho cyklov, ktoré sa z mesiaca na mesiac môžu meniť napríklad stresom, psychickou záťažou a podobne. Sú vhodné len pre páry, ktoré počítajú s tým, že keď žena otehotnie, tak sa nič nedeje budú mať ďalšie dieťa.
  3. Chemická antikoncepcia (spermicidné čapíky, krémy a peny) má Pearlov index takisto veľmi vysoký. Interval 3 – 21 hovorí za všetko. Spoľahlivosť tejto metódy ovplyvňuje najmä dodržiavanie presných pokynov výrobcu pred a po styku, čo môže byť pre mnohé páry obmedzujúce. Navyše môžu iritovať pošvovú sliznicu a spôsobiť nepríjemné symptómy podobné ako pri infekciách.
  4. Bariérové metódy antikoncepcie (pošvový pesar, vaginálna diafragma, kondóm) majú Pearlov index 2-15. O zlyhaniach bariérových metód sme už veľmi veľa počuli, keďže ich spoľahlivosť priamo závisí od skúseností páru s touto metódou. Zlé nasadenie kondómu či pesaru, prasknutie kondómu, to sú len niektoré z úskalí tejto antikoncepčnej metódy. Môžu významne narúšať harmóniu páru pri milovaní.
  5. Pre nehormonálne vnútromaternicové teliesko sa Pearlov index uvádza v intervale 0,8 – 3. Spoľahlivosť tejto metódy závisí od toho, či telo cudzie teleso prijme, ako aj od správnosti jeho aplikovania lekárom do správnej polohy. Ojedinele môže teliesko z maternice vypadnúť. Nezabraňuje mimomaternicovejgravidite.
  6. Hormonálna antikoncepcia sa považuje za najspoľahlivejšiu formu antikoncepcie ak nerátame sterilizáciu. Pearlov index uvádza pre rôzne druhy hormonálnej antikoncepcie rôzne čísla. Vo všeobecnosti by sme mohli uviesť interval 0,1 – 3 pričom spoľahlivosť  ovplyvňuje pravidelnosť užívania tabletiek či pravidelnej výmeny náplastí a podobne. Pri pravidelnom užívaní má 99,7% účinnosť.  Vzhľadom ku tomu že zabraňuje ovulácii, chráni aj pred vznikom mimomaternicovej gravidity a má aj mnohé iné priaznivé účinky na zdravotný stav.
  7. Sterilizácia u muža uvádza Pearlov index 0,15 a sterilizácia žien 0,4. Trvalá antikoncepcia, ako by sme mohli sterilizáciu nazvať, má úskalie v mimomaternicovej tehotnosti, ktorá môže nastať vzhľadom na to, že pri sterilizácii sa preruší vajíčkovod, ktorý slúži na transport vajíčok z vaječníka do maternice. U mužov sa preruší semenovod. Príležitostne aj keď veľmi zriedkavo sa pozoruje obnovenie priechodnosti vajíčkovodov u žien a obnovenie priechodnosti kanálikov a návrat k plodnosti u mužov. 
  8. Pre úplnosť ešte uvádzame spoľahlivosť účinku núdzovej antikoncepcie (tabletka „po“). Podstatne nižšia spoľahlivosť núdzovej antikoncepcie je silne závislá od momentu, kedy po pohlavnom styku tabletku žena užije. Prvý deň je jej spoľahlivosť 95% , priemer sa ale uvádza len 84%, keďže je možné ju užiť do troch dní. Zabraňuje dozretiu vajíčka a prípadne jeho uvoľneniu alebo bráni jeho uhniezdeniu. Nepôsobí už na uhniezdené oplodnené vajíčko, preto nevie mať 100% účinok.