Rôzne zdroje uvádzajú, že od jej zavedenia v roku 1961 ju užívalo viac ako 200 miliónov žien a aj v súčasnosti ju používa viac ako 100 miliónov žien na celom svete. Už dlhé roky zaujíma odborníkov aj užívateľky, či HAK ovplyvňuje riziko vzniku rakoviny. Aj preto sa tomu venujú rôzne odborné, vedecké a klinické štúdie, ktoré skúmajú vzťah medzi užívaním HAK a rizikom vzniku určitých malígnych nádorových ochorení. Pozrime sa na to spoločne prostredníctvom tohto článku.

Karcinóm vaječníkov

Užívateľky kombinovanej HAK vo forme tabliet majú riziko vzniku rakoviny vaječníkov nižšie približne o 30 – 40 % v porovnaní so ženami, ktoré HAK nikdy neužívali3.

Áno, viacerí sa mylne domnievajú, že riziko vzniku rakoviny zvyšuje práve HAK. Opak je však pravdou. A prečo je to tak? Pravdepodobne vďaka tomu, že HAK utlmí ovuláciu, a tým pádom nedochádza k poraneniu a následnej reparácii vaječníka. Je chránený.

Ochranný účinok vo vzťahu ku karcinómu vaječníkov môžeme pozorovať:

  • pri všetkých preparátoch tabletovej HAK vrátane nízkodávkových prípravkov3
  • už pri krátkodobom užívaní HAK v rozmedzí 3 – 6 mesiacov1
  • najmenej ďalších 15 rokov po prerušení užívania HAK bez ohľadu na vek užívateľky, počet absolvovaných pôrodov, ale aj rodinnú alebo genetickú predispozíciu na karcinóm vaječníka2

Karcinóm endometria (výstelky dutiny maternice)

Užívateľky perorálnej kombinovanej HAK majú znížené riziko karcinómu endometria približne o 50 % v porovnaní so ženami, ktoré HAK nikdy neužívali.

Ochrana endometria prebieha pravdepodobne vďaka zníženiu mitotickej aktivity buniek endometria gestagénom. Pokles rizika závisí od toho, ako dlho HAK užívate. Po 1. roku užívania dochádza k poklesu rizika karcinómu endometria o 20 %, po 2 rokoch o 40 %, po 4 a viac rokoch užívania o 60 %4. Ďalšia štúdia potvrdila, že ochrana endometria pretrváva aj nasledujúcich 15 rokov od  vysadenia HAK5. Chránené sú aj tie ženy, ktoré užívajú nízkodávkovú kombinovanú HAK6,7.

Karcinóm hrubého čreva a rekta (konečníka)

Úplne nové a aktuálne zistenie z roku 2017, o ktorom vedci doteraz nevedeli je, že u užívateliek perorálnej kombinovanej HAK sa zaznamenal aj pokles rizika vzniku karcinómu hrubého čreva a rekta o 18 %. Pokles bol najvýraznejší v priebehu užívania HAK, resp. krátko po jej vysadení a dĺžka užívania HAK nemala významnejší vplyv na zníženie rizika8. Priaznivý účinok HAK vo vzťahu ku karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vysvetľuje možným poklesom koncentrácie žlčových kyselín v hrubom čreve alebo zastavením rastu nádorových buniek na molekulárnej úrovni2.

Karcinóm prsníka

Relatívne zvýšený počet prípadov diagnostikovaného karcinómu prsníka u užívateliek HAK je v pomere k celkovému riziku vzniku karcinómu prsníka malý9. Môže byť zapríčinený aj skoršou diagnostikou karcinómu prsníka u užívateliek HAK, keďže chodia na pravidelné kontroly kvôli užívaniu HAK. Na vznik karcinómu prsníka vplýva v súčasnosti veľmi veľa faktorov. Jedným z nich je napríklad skutočnosť, že prvé tehotenstvo prežívajú ženy v neskoršom veku. Celkovo vek ženy vplýva na vznik rakoviny prsníka – jeho výskyt u žien mladších ako 40 rokov je veľmi zriedkavý.

Karcinóm krčka maternice

Relatívne riziko vzniku karcinómu krčka maternice vyplývajúce iba z užívania HAK je nízke10.

Čo je však základným príčinným faktorom vzniku karcinómu krčka maternice? Je to tzv. HPV vírus (papilomavírus), ktorý bol častejšie diagnostikovaný práve užívateľkám HAK. A prečo to tak je? Ženy užívajúce HAK sa už často nechránia bariérovo a preto sa ľahšie nakazia HPV vírusom.  

Čo dodať na záver?

Výsledky rôznych štúdií dokázali, že užívateľky HAK majú nižšie riziko vzniku rakoviny endometria a vaječníkov, a dokonca aj rakoviny hrubého čreva a konečníka. Ochranný účinok HAK dokonca pretrváva viac rokov aj po ukončení užívania.

Ak sa teda ženy rozhodnú užívať tabletkovú kombinovanú HAK, nevystavujú sa dlhodobému riziku vzniku rakoviny. Dokonca je pravdepodobné, že sú určitým spôsobom chránené pred vznikom niektorých malígnych nádorových ochorení počas života aj po jej vysadení.

ZDROJE

1. The Cancer and Steroid Hormone Study of the Centers for Disease Control and the National Institute of Child Health and Human Development. The reduction in risk of ovarian cancer associated with oral contraceptive use. N Engl J Med 1987; 316(11): 650-655.

2. Hannaford P. Beneficial effects of hormonal contraception on cancer. Gynaecol. Forum 2007; 12(1): 18-21.

3. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer. Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23257 women with ovarian cancer and 87303 controls. Lancet 2008; 371: 303-314.

4. Schlesselman JJ. Oral contraceptives and neoplasia of the uterine corpus. Contraception 1991; 43(6): 557-579.

5. The Cancer and Steroid Hormone Study of the Centers for Disease Control and the National Institute of Child Health and Human Development. Combination oral contraceptive use and the risk of endometrial cancer. JAMA 1987; 257(6): 796-800.

6. Reid LR. Noncontraceptive uses of hormonal contraceptives. Obstet Gynecol 2010; 115(1): 206-218.

7. Burkman R, Schlesselman JJ, Zieman M. Safety concerns and health benefits associated with oral contraception. Am J Obstet Gynecol 2004; 190, S5-S22.

8. Hannaford PC, Elliott A. Use of exogenous hormones by women and colorectal cancer: evidence from the Royal College of General Practitioners Oral Contraception Study. Contraception 2005; 71: 95-98.

9. Habánová M, Svikruhová J, Sláviková E. Hormonal contraceptives and their relationship to breast cancer. Klin Onkol 2010; 23(6): 428-432.

10. Lech MM., Ostrowska L. Risk of cancer development in relation to oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(3): 162-168.