Estrogén, hormón ženskej krásy, robí ženy ženami. Má v tele jedinečnú úlohu, chráni ženy pred chorobami, pomáha im. Jeho vplyv ženy pocítia prvýkrát počas puberty. Je to štartér k ženskosti, zabezpečuje krásne oblé prsia, boky a ženské tvary. Vďaka nemu majú ženy čistú pleť, jemnú pokožku, silné a zdravé vlasy. Taktiež zohráva dôležitú úlohu pri otehotnení. Ak je estrogén v rovnováhe, znamená to pre ženy krásu, plodnosť, psychickú vyrovnanosť a pohodu.

Jeho nerovnováha alebo kolísanie spôsobuje problémy, ktoré sa prejavujú rôzne. Výkyvy nálad, nadmerné ochlpenie, akné či mastné vlasy pozná každá žena minimálne z puberty. Preto je dôležité o fungovaní ženských hormónov v tele vedieť čo najviac, aby vedeli prípadné výkyvy správne ovplyvňovať. Vzdelanosť ohľadne procesov, ktoré sa v tele dejú, pomáha ženám správne sa rozhodovať, plánovať a mať pohodový a kvalitný život.

Prirodzené estrogény v ženskom tele

Poznáme 4 hlavné estrogény, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ženskom tele: estrón, estradiol, estriol a estetrol. K ich produkcii dochádza v rôznych častiach organizmu a v rôznych životných obdobiach ženy a aj počas jej menštruačného cyklu sa mení ich hladina.

E1 – ESTRÓN – primárny estrogén u žien po menopauze, syntetizuje sa vo viacerých tkanivách, vrátane vaječníkov a tukového tkaniva.

E2 – ESTRADIOL – najčastejší a najsilnejší estrogén u žien v reprodukčnom veku, vylučuje sa z vaječníkov, jeho deriváty alebo on samotný sa najčastejšie používajú ako estrogénna zložka HAK.

E3 – ESTRIOL – Vytvára sa vo veľkých množstvách počas tehotenstva, u netehotných žien je v obehu v malých množstvách, možno ho získať z E1 a E2.

E4 – ESTETROL – je to síce najmenej známy estrogén, ale poznáme ho už dlhšie (objavený v roku 1965). Je produkovaný fetálnou pečeňou, prechádza placentou a nachádza sa vo fetálnej a materskej plazme, ale aj v materskom moči od 9. týždňa tehotenstva.

Dôležitá úloha estrogénu v hormonálnej antikoncepcii

Spomedzi všetkých antikoncepčných metód je hormonálna antikoncepcia najspoľahlivejšia (Pearlov index 0,1 – 3; pri pravidelnom užívaní má 99,7% účinnosť). Najrozšírenejšou hormonálnou antikoncepciou na svete aj na Slovensku je kombinovaná HAK, ktorá obsahuje obidva ženské hormóny – estrogén aj gestagén. Hlavný dôvod je logický, každá zložka má inú úlohu. Gestagénna zložka bráni ovulácii, zahusťuje hlien krčka maternice, čím sa znižuje pohyblivosť spermií, spomaľuje rast endometria (steny maternice), čo sťažuje uhniezdenie. Estrogénna zložka zabraňuje hypoestrogénnym účinkom, čiže stena pošvy sa nestenčuje a je dobre prekrvená, ďalej estrogénna zložka zamedzuje suchosti pošvy a má priaznivý vplyv na kostnú hmotu. Ďalej prispieva k zamedzeniu ovulácie, vyrovnáva účinky gestagénu na endometrium a zlepšuje menštruačné krvácanie.

Medzi jednotlivými typmi kombinovanej HAK je rozdiel najmä v gestagénovej zložke. Estrogénová zložka bola donedávna takmer vo všetkých preparátoch totožná vo forme samotného estradiolu alebo jeho derivátov a rozdiely boli len v množstve, ktoré preparát obsahoval. V týchto dňoch však došlo k podstatnému prelomu v oblasti hormonálnej antikoncepcie za posledných 30 rokov!

Estetrol ako nová súčasť hormonálnej antikoncepcie

Po viac ako 30. rokoch existencie HAK prichádza k prelomovej novinke vo forme inovácie v estrogénovej zložke hormonálnej antikoncepcie. Estetrol, ako najmenej známy ženský estrogén bol síce objavený už v roku v roku 1965, ale až teraz vedci dokázali využiť jeho pozitívne vlastnosti v praxi. Jeho najväčšou výhodou je, že na tkanivá v organizme pôsobí selektívne (NEST= Natívny Estrogén so Selektívnym pôsobením v Tkanivách), čo znamená, že inak pôsobí na tkanivo v prsníku či v pečeni, inak na kostné tkanivo a inak aj na tkanivá v maternici či pošve. Rozdiel je v mechanizme účinku. Kým iné estrogény účinkujú na membránový a jadrový estrogénový receptor, estetrol účinkuje len na jadrový receptor, zatiaľ čo membránový blokuje. Preto pôsobí odlišne v rôznych tkanivách podľa toho, aké receptory sa v nich nachádzajú. Tým, že ide o takto selektívny estrogén, má požadovanú estrogénovú aktivitu, ktorá pôsobí antikoncepčne, ale má menšie riziko nežiaducich účinkov.

Ďalšie výhody estetrolu

  • Má veľmi dlhý polčas rozpadu, takže účinok je dostatočne dlhý a preto je možné ho ľahko využiť v liekoch, ako napríklad v HAK.
  • Nekonvertuje na estriol alebo estradiol, teda nevznikajú metabolity, ktoré môžu mať potencionálne škodlivé účinky, takže jeho bezpečnostný profil je priaznivejší.
  • Vylučuje sa prevažne močom, čo je tiež výnimočná vlastnosť, lebo nepodlieha metabolizmu v pečeni, čiže ju nezaťažuje. V tomto je rozdielny oproti ostatným estrogénom.
  • Nedochádza k interakcii s inými liečivami.

Vyjadrenie odborníka

„Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky HAK súvisia najmä s jej estrogénovou zložkou – nevoľnosť a bolesť brucha, bolesť hlavy, bolesť prsníkov a/alebo citlivosť, menštruačné nepravidelnosti. Preto je výber estrogénu v HAK kľúčový. Som rád, že mnohé ženy aj gynekológovia tak v najbližšej dobe privítajú možnosť vybrať si v HAK nielen gestagénovú zložku, ale aj estrogénovú zložku,“ zdôrazňuje profesor Borovský, prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a dodáva: „Aj naďalej však platí, že výber vhodnej hormonálnej antikoncepcie ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj po zdravotnej stránke a vie posúdiť, ktorý preparát je pre ňu najvhodnejší.